PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK vzw

Het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk (POW) vzw werd in 1982 opgericht als een 'gedocumenteerde gesprekstafel' voor welzijnswerkers.

 

Het POW wordt door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De doelstelling en publieke opdracht is het organiseren van overleg en debat om de kennisdeling en beleidsadvies te ondersteunen vanuit het perspectief van het sociaal werk.

 

Het POW promoot een actief pluralisme dat berust op een open confrontatie van waarden en visies, met het oog op de realisering van de individuele en sociale rechten van alle burgers.

 

Het POW is één van de initiatiefnemers van Sociaal.Net, platform voor welzijn, gezondheid en sociaal werk. Voordien was de organisatie vooral bekend en actief als uitgever van 'ALERT', tijdschrift voor sociaal werk en politiek. 

 

POW vzw
Diksmuidelaan 36a
2600 Berchem
 

Contact:

Nico Bogaerts, nico.bogaerts@sociaal.net

M 0497.55.33.34